Den 1. januar 2018 træder en ny lov om vagtapoteker i kraft. Det betyder, at det eneste døgnapotek, der er i Danmar, er Steno Apotek. Der vil være en række apoteker som har længere åbningstider. Disse kaldes vagtapoteker. Læs mere på følgende link om, hvilke apoteker, som er vagtapotek.

Vagtapoteker og åbningstider

Efter midnat – fra kl. 24-06 – kan regionale lægevagter og akutmodtagelser på baggrund af en lægefaglig vurdering udlevere medicin til akut opstået sygdom. Du skal altid kontakte lægevagten eller akutmodtagelsen først.