Det skønnes at mere end 50 % af dem som tager inhalationsmedicin ikke bruger deres inhalator korrekt. Hvis man skal have den fulde effekt af medicinen, har man behov for oplæring i at bruge inhalatoren korrekt.

Forkert brug af inhalationsmedicin kan betyde at man får utilstrækkelig effekt og dermed symptomer som kunne være undgået. Derudover kan der være øget risiko for at få bivirkninger.

På Friheden Apotek har vi personale, som er uddannet til at instruere i den rette inhalationsteknik.

Et tjek på inhalationen er en gratis sundhedsydelse, der tilbydes alle som skal til at bruge en inhalator for første gang eller til dem som allerede bruger en.

Ydelsen tager ca. 10 minutter, og du behøver ikke at bestille tid på forhånd.

se også


TPI01.ashx

Friheden Apotek

Apo. Frihedens Butikscenter

Hvidovre Stationsapotek

Brøndby Strand Apotek