Lægemiddelstyrelsen har informeret at Pinex Retard og Panodil 665 mg vil blive trukket af markedet, inden for de næste måneder.
Præparaterne kan stadig købes på apotekerne indtil videre.
Vi afventer yderligere information fra Lægemiddelstyrelsen.
Hvis du kender nogen, som bruger et af præparaterne, så gør dem gerne opmærksom på det.

Du kan læse mere her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/depotformuleret-paracetamol-traekkes-af-markedet/