For at sikre den bedst mulige oplevelse som bruger af Friheden Apotek, Brøndby Strand Apotek, Apoteket Frihedens butikscenter og Hvidovre Stationsapotek, sørger vi for at leve op til vores servicemål, som du kan finde her. Seneste målinger er udført pr. uge 10/2017

Servicemål Efterlevelse af servicemål
Ventetid Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er at have en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Det er vores hensigt, at kun få kunder risikerer at vente mere end 10 minutter. I orden.

Den gennemsnitlige ventetid var 1:57 min. Kun 0,5% ventede mere end 5 minutter

Rådgivning til kunder i skranken Vi ønsker at invitere alle kunder til dialog uanset ærinde på apoteket, og alle kunder får tilpasset rådgivning på baggrund af systematisk behovsafdækning, og vi tilstræber, at mindst 90 % af vore kunder modtager rådgivning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings sektorkrav for skrankerådgivning  

 

I orden

Rådgivning til forsendelseskunder Det er muligt at få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele apotekets åbningstid. Forsendelseskunder tilbydes rådgivning i samme grad som kunder i skranke. Der kan endvidere opnås online rådgivning døgnet rundt af sundhedsfagligt personale på dinapoteker.dk  

I orden

Rådgivning til kunder der får dosispakket medicin Kunder, der får dosispakket medicin, inviteres til dialog og tilbydes rådgivning i samme grad som andre kunder i skranken og forsendelseskunder. Første gang kunden modtager dosispakket medicin, udleveres: kundebrochure, kopi af doseringskort, indlægssedler til de ordinerede lægemidler samt opbevaringsæske til dosisrullen.  

I orden

Lagerbeholdning Vi tilstræber at have de varer på lager, som efterspørges. Hvis det alligevel skulle ske, at vi ikke har varen hjemme, sørger vi for at have den eller en tilsvarende vare hjemme dagen efter. Målet er altid at have mindst 97 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet (leveringsgrad) Målte leveringsgrad er:

Friheden Apotek 98,1 %

Brøndby Strand 98,2%

Hvidovre Stationsapotek: 98,5%

Fysisk tilgængelighed Gangbesværede bliver ekspederet dér, hvor det passer bedst, hvad enten det er lige udenfor eller indenfor apotekets rammer. Indgangsdøren er placeret i gade niveau og der er plads til at komme rundt inde på apoteket  

I orden

Handicapbetjening Friheden Apotek: Indgangsdøren er placeret i gade niveau. Der forefindes handicap P-plads bag apoteket. Her er også en ringklokke, som kan benyttes. Apoteket kan kontaktes telefonisk om betjening på parkeringspladsen. Det er muligt, at kommunikere med de ansatte om betjening gennem de store vinduer foran apoteket.

Brøndby Strand Apotek: Der er direkte adgang til apoteket. Der er plads til at komme rundt på apoteket. Det er muligt, hvis nødvendigt, at kommunikere om betjening med de ansatte gennem de store vinduer

Hvidovre Stationsapotek: Der er direkte adgang til apoteket, og apoteket ligger i stueplan. Der er plads til at komme rundt på apoteket.

Apoteket Frihedens butikscenter: Der er direkte adgang til apoteket, og apoteket ligger i stueplan. Der er plads til at komme rundt på apoteket.

 

 

 

 

I orden

Fejl opstået i forbindelse med receptekspedition Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der alligevel sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage kvalitetsforbedring. Vores mål er højst 5 fejl pr 10.000 ordinationer, svarende til højst 0.05 % Vores fejl er 0.01 % - heraf ingen alvorlige.

Gælder for alle afdelinger

Fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosisdispensering Vi tilstræber, at der ikke sker fejl i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføring af doseringskort. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet på samme vis som en fejl, som beskrevet ovenfor. Vores mål er højst 2 fejl pr år Der er indenfor det sidste   år ikke registreret fejl.

Gælder for begge afdelinger

Apoteket Friheden, Hvidovrevej 434, 2650 Hvidovre (her arbejder der normalt 5-6 faguddannede personer og 3 servicemedarbejdere)

har filialen

Brøndby Strand Apotek, Brøndby Strand Centret, 2660 Brøndby Strand.(her arbejder normalt 3-4 faguddannede personer)

og filialen

Hvidovre Stationsapotek, Laurits Olsens vej 1, stuen, dør 30, 2650 Hvidovre (her arbejder normale 2 faguddannede personer)

Apoteket Frihedens butikscenter, Strandmarksvej 20, 2650 Hvidovre (Her arbejder normalt 3-4 faguddannede personer)

Jakob Tjelum er apoteker (cvr 26456487). Der er ansat 4 farmaceuter, 13 farmakonomer, 2 farmaceutstuderende, 5 servicemedarbejdere og 4 farmakonomelever.
Udleveringspraksis Apoteket ligger tæt op af landgennemsnittet. Hvidovrevej ligger noget bedre end Brøndby Strand Apotek og Hvidovre Stationsapotek. De aktuelle tal kan ses på www.apoteket.dk

Friheden Apotek

Apo. Frihedens Butikscenter

Hvidovre Stationsapotek

Brøndby Strand Apotek