Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, om der gives tilskud til medicin og hvilken medicin der gives tilskud til.

Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin (generelt tilskud), men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde samt medicin, som der ikke gives tilskud til.

I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at recepten er påtegnet “Tilskud” (klausuleret tilskud). I andre tilfælde skal din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et individuelt tilskud, hvis du skal have tilskud.
Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra.

Jo større udgifter inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent.

Tilskudsprocenten afhænger af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler før tilskud er trukket fra (gældende fra 1/1-2021) Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år
0 - 1.010 kr. 0 % 60 %
1.010 - 1.685 kr. 50 % 60 %
1.685 - 3.660 kr. 75 % 75 %
3.660 - 19.851*/24.341** kr. 85 % 85 %
*Personer over 18 år: Over 19.465 kr. (egenbetaling= 4.270 kr.) 100 %
**Personer under 18 år: Over 23.885 kr. (egenbetaling= 4.270 kr.) 100 %

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter 1 år efter denne dato.

Et nyt tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin efter dit forudgående tilskudsår er udløbet.

læs også