Fra. d. 1 januar 2018 ændre tilskudsgrænserne for medicin. De nye tilskudsgrænser kan ses i dette skema

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler før tilskud er trukket fra (gældende fra 1/1-2019) Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år
0 - 995 kr. 0 % 60 %
995 - 1.655 kr. 50 % 60 %
1.655 - 3.590 kr. 75 % 75 %
3.590 - 19.465*/23.885** kr. 85 % 85 %
*Personer over 18 år: Over 19.465 kr. (egenbetaling= 4.190 kr.) 100 %
**Personer under 18 år: Over 23.885 kr. (egenbetaling= 4.190 kr.) 100 %